Beställning
För att få göra en beställning hos Best of Scandinavia måste du vara 18 år. Du behöver inte beställa för någon lägsta ordersumma, alla beställningar är välkomna. Alla priser som du ser är angivna i SEK eller Euro och är inklusive moms. De priser och villkor som gäller är de som anges i nätbutiken vid köptillfället. I varje varas detaljerade beskrivning finns angivet om varan finns i lager eller om det är en beställningsvara. Best of Scandinavia reserverar sig för uppenbara felskrivningar.

Orderbekräftelse
Vid internetbeställning föreligger bindande köpeavtal först sedan Best of Scandinavia bekräftat beställningen. Bekräftelse sker via e-post.

Öppet köp
Enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (2000:274) har Du 14 dagars ångerrätt från den dag du tar emot varorna. Varorna skall returneras oanvända och i originalförpackning. Du får då alla pengar tillbaka utom fraktkostnader och returkostnader. Så fort vi erhållit varan i retur och kontrollerat den ersätter vi dig med varuvärdet. Ta alltid kontakt med oss via e-post eller telefon innan du returnerar något.

Transportansvar, skador på försändelser
Ansvaret för varan övergår till transportören så fort den har lämnat Best of Scandinavia. Skadas eller kommer varan bort då du på eget initiativ återsänder den är du som avsändare ansvarig för godset. Vi rekommenderar därför att du packar försändelsen noga i originalförpackning eller likvärdigt material. Dessutom bör paketet försäkras och skickas som spårbar sändning vid retur. Upptäcker du vid mottagandet av ditt paket att försändelsen är synligt transportskadad bör du reklamera detta direkt till paketombudet. Kontrollera alltid paket medan du är kvar på utlämningsstället. Är förpackningen uppenbarligen skadad så anmäl detta omedelbart. Om du vid uppackandet upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig till:info@bestofscandinavia.se snarast.

Reklamation
Skulle varan vara skadad eller på något annat sätt defekt eller om du fått fel vara/fel antal så ber vi dig att omedelbart kontakta oss via e-post eller telefon. Detta gäller inte för transportskador som omedelbart meddelas till leverantören (DHL eller Posten). Reklamation ska ske senast 14 dagar från den dag du tar emot varan. Smycken och specialbeställningar efter dina önskemål är uteslutna från bytesrätten.

Priser utanför EU
Vid leveranser utanför EU drar vi av momsen automatiskt. Ev tillkommande tullavgifter betalas av köparen.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Hos Konsumentverket och ARN kan du läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy