Din personliga information

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mailadress och telefonnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera den beställning du gör.
Dina uppgifter är ett krav och är en nödvändighet för att ingå ett avtal. Vi tillämpar (GDPR) integritetslagstiftningen vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, de personuppgifter vi behandlar om dig delas med olika fraktföretag.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är:
Britta Jakubenko
Best of Scandinavia
Bärsta Skola Enstugan
611 97 Stigtomta

Tel: 073-087 26 10
info@bestofscandinavia.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@bestofscandinavia.se.
Du når vårt dataskyddsombud på info@bestofscandinavia.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies (kakor)
Vår webbplats använder en teknik som kallas cookies (kakor). Cookies består av en textrad som skickas till din webbläsare när du besöker en hemsida. Återbesöker du senare webbplatsen skickar din webbläsare tillbaka textraden och så blir det möjligt att se om det kommer från samma dator. På det sättet kan man se om flera besök kommer från samma dator, antalet besök och hur länge de varar. Samtidigt för det också att du slipper mata in samma information flera gånger.

Samma teknik används idag i de flesta webbplatser, t ex banker. Cookies innehåller inga personuppgifter och kan inte spåras till en person. Om du inte vill ha denna funktion kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies. Om du bestämmer dig att ta bort denna funktion kan vi inte garantera att alla sidor på Best of Scandinavia kommer att fungera felfritt.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy